எங்களின் தொடர்புக்கு

தொடர்பில் இருங்கள்

குழந்தைகளின் கல்வியைக் காப்பாற்ற தயவுசெய்து இன்று எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

முகவரி

கடமை கல்வி மற்றும் சமூக நல அறக்கட்டளை
108/24 சுந்தரம் பிள்ளை நகர், வைத்தியநாதன் தெரு, தொண்டியார்பேட்டை, சென்னை -81

EMAIL US

kadamaieducationtrust@gmail.com

Say Hello